Windows Spell Checker به کرومیوم می‌آید

مایکروسافت با قدرت زیاد به توسعه‌ی کرومیوم ادامه می‌دهد و سعی دارد ویژگی‌های جدیدی مانند Windows Spellchecker را به آن اضافه کند.

Windows Spell Checker به کرومیوم می‌آید

مایکروسافت همچنان درحال‌توسعه و گسترش موتور رندر گوگل کرومیوم است و در تازه‌ترین اقدام خود در راستای این گسترش، بررسی‌کننده‌ی غلط املایی (Spell Checker) را به موتور کرومیوم اضافه کرده است. کرومیوم در حال حاضر برای برسی غلط‌های املایی از Hunspell بهره می‌گیرد که در برنامه‌هایی نظیر LibreOffice و OpenOffice از آن استفاده می‌شود.

کرومیوم

مایکروسافت دراین‌باره می‌گوید.

نیاز بود واسطه‌ای سازگار با همه‌ی پلتفرم‌ها (کراس پلتفرم) طراحی کنیم تا بررسی‌کننده‌ی غلط املایی ویندوز بتواند با کروم ادغام شود. همچنین نیاز بود کدی برای فعال کردن سویچ بین Windows Spellchecker و hunspell spellchecker طراحی کنیم. در این مرحله ما Windows Spellchecker را در نسخه‌ی قناری کرومیوم اضافه و همچنین سویچی برای تغییر برسی غلط‌های املایی بین Windows Spellchecker و hunspell spellchecker طراحی کردیم.

در حال حاضر به نظر نمی‌رسد تفاوت زیادی بین این دو تصحیح کننده‌ی غلط‌های املایی باشد؛ اما می‌توان تصور کرد که در آینده Windows Spellchecker بهتر از افزونه‌های شخص ثالث گوگل عمل خواهد کرد.

 

منبع : زومیت